Trang

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

LÝ CÁI MƠN

Trích trong bài ca cổ: Đẹp mãi những tấm lòng 

Kìa quê tôi, giờ đây đổi mới
Sóng nước lung linh, in hình cầu mới bê tông
Nhớ công ai dù gian khó vẫn không sờn lòng.
Tình thủy chung ý Đảng lòng dân
Chấp cánh thêm cho quê hương
Đây những con người ... đang mở rộng vòng tay.

1 nhận xét: