Trang

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

LÝ CÁI MƠN

Trích trong bài ca cổ: Đẹp mãi những tấm lòng 

Kìa quê tôi, giờ đây đổi mới
Sóng nước lung linh, in hình cầu mới bê tông
Nhớ công ai dù gian khó vẫn không sờn lòng.
Tình thủy chung ý Đảng lòng dân
Chấp cánh thêm cho quê hương
Đây những con người ... đang mở rộng vòng tay.

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

LÀM GIÀU

        Đời nhà Châu có người họ Doãn, chỉ chăm làm giàu. Tôi tớ trong nhà vất vả, thức khuya, dậy sớm, khó nhọc vô cùng.

        Có một tên đầy tớ già, sức yếu, nhưng lại phải làm nhiều, ban ngày làm không kịp thở, ban đêm mệt đừ người, ngủ say không biết đầu đuôi. Nhưng đêm nào cũng nằm mộng thấy mình làm vua của một nước, đứng đầu cả muôn dân, ở lầu son gác tía, ăn toàn của ngon vật lạ, muốn gì được nấy, sung sướng không ai bằng. Sáng bừng mắt thì vẫn hoàn là tên tớ già, làm không kịp thở... Có người thấy lão vất vả quá, tỏ lời an ủi. Lão nói:

         - Đời người trăm năm có ngày có đêm. Ta ban ngày, chỉ là một tên tớ già, kể ra cũng khổ thực! Nhưng ban đêm lại làm vua một nước, vui sướng không ai bằng! Vậy thì còn ân hận gì nữa?

        Họ Doãn trái lại ban ngày là tay nhà giàu, nhưng lại lo lắng ruột tan, gan nát, mệt cả tâm thần; đến đêm mệt ngủ, thì lại nằm mộng thấy mình đi làm tôi tớ người ta, việc gì cũng phải làm, lại còn gặp chủ cay nghiệt, hành hạ đủ điều. Thức dậy, lòng thổn thức, bèn đem chuyện kể với bạn.

        Bạn bảo:

         - Được cái địa vị như anh, giàu có hơn người, ban ngày sung sướng vẻ vang biết bao, đêm đến là nằm mơ đi làm đầy tớ người ta. Như vậy thì sướng khổ đắp đổi nhau. Nếu lúc thức, lúc ngủ đều muốn được sướng cả, thì thế nào được!

          Họ Doãn nghe bạn nói tỉnh ngộ. Từ hôm đó không còn hà khắc tôi tớ trong nhà nữa. Và nhờ vậy mà bớt lo, bớt nghĩ, lòng thấy nhẹ nhàng. Bệnh mỗi ngày một bớt lần.

( LIỆT TỬ )